การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

1
หลักเกณฑ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคลและที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทน
หลักเกณฑ์การสรรหา คัดเลือก บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

ติดต่อเรา

  • map
  • อาคารจอดรถ 5 ชั้น (BC) ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
    เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

  • สงวนลิขสิทธิ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
     Visits: 625365