กิจกรรม

 

ฝ่ายพัฒนาและประเมินงานสืบสวนสอบสวน สำนักงาน กขค. จัดโครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ด้านการสืบสวนสอบสวนขั้นต้น ให้แก่บุคลากรสำนักงาน กขค.

วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ฝ่ายพัฒนาและประเมินงานสืบสวนสอบสวน สำนักงาน กขค. จัดโครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ด้านการสืบสวนสอบสวนขั้นต้น ให้แก่บุคลากรสำนักงาน กขค. โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์ อาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้ทฤษฎีอันตรายต่อสภาพแข่งขัน (Theory of Harm) ในคดีแข่งขันทางการค้า” และนายรวินท์ ชัยภิวัตรภักดี อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และผู้ช่วยเลขานุการรองอัยการสูงสุด เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การทำความเห็นแย้งคดีอาญาและแนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดีนอกราชอาณาจักร” ณ โรงแรม เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ


ติดต่อเรา

  • map
  • อาคารจอดรถ 5 ชั้น (BC) ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
    เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

  • สงวนลิขสิทธิ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
     Visits: 625304