กิจกรรม

 

ฝ่ายพัฒนาและประเมินงานสืบสวนสอบสวน สำนักงาน กขค. จัดโครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ด้านการสืบสวนสอบสวนขั้นต้น

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ฝ่ายพัฒนาและประเมินงานสืบสวนสอบสวน สำนักงาน กขค. จัดโครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ด้านการสืบสวนสอบสวนขั้นต้น ซึ่งการบรรยายในช่วงเช้า ได้รับเกียรติจาก นายสำเนียง เตียบฉายพันธุ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 2 สำนักงานอัยการสูงสุด นายวันชัย จันทรสิทธิผล อัยการผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 1 และ นายกิตติโชติ ทัพวงศ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 2 เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การตรวจสำนวนของพนักงานอัยการ” ให้แก่บุคลากรสำนักงาน กขค. และ การบรรยายในช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจาก นายเขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (เจ้าหน้าที่ผู้เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรInvestigative Interview : PEACE Model) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Introduction to Investigative Interview ตามหลักการ PEACE” ให้แก่บุคลากรสำนักงาน กขค. และหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจเฉพาะรายสาขา ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ณ โรงแรม เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ


ติดต่อเรา

  • map
  • อาคารจอดรถ 5 ชั้น (BC) ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
    เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

  • สงวนลิขสิทธิ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
     Visits: 625251