กิจกรรม

 

คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD

วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า นำโดย นายไมตรี สุเทพากุล ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ รองประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า พร้อมด้วย คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ดร.ปัทมา เธียรวิศิษฏ์สกุล ดร.รักษเกชา แฉ่ฉาย นายสมชาติ สร้อยทอง พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ และ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ วงศ์สินศิริกุล เลขาธิการคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า พร้อมด้วย ดร.มนตรี กนกวารี รองเลขาธิการคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า ภารกิจด้านกฎหมาย ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD


ติดต่อเรา

  • map
  • อาคารจอดรถ 5 ชั้น (BC) ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
    เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

  • สงวนลิขสิทธิ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
     Visits: 625418