กิจกรรม

 

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า นำโดย นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ รองประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า ดร.ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล กรรมการการแข่งขันทางการค้า ดร.รักษเกชา แฉ่ฉาย กรรมการการแข่งขันทางการค้า พ.ต.อ. ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล กรรมการการแข่งขันทางการค้า และ นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ กรรมการการแข่งขันทางการค้า และสำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า (สำนักงาน กขค.) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ วงศ์สินศิริกุล เลขาธิการฯ กขค. นายมนยศ วรรธนะภูติ นายมนตรี กนกวารี รองเลขาธิการฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร นำโดย ดร.สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร และคณะ ซึ่งเข้าร่วมหารือในประเด็นด้านการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า ซึ่งคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ามีนโยบายมุ่งเน้นที่จะช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจในทุกระดับ โดยให้ความสำคัญในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำธุรกิจ รวมทั้งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการแข่งขัน ให้ผู้ประกอบธุรกิจรู้จักการใช้ประโยชน์จากพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า


ติดต่อเรา

  • map
  • อาคารจอดรถ 5 ชั้น (BC) ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
    เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

  • สงวนลิขสิทธิ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
     Visits: 779778