สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

TRADE COMPETITION COMMISSION OF THAILAND

กิจกรรม

 

ดร.ธนพัฒน์ มหาวีรวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบงานด้านการแข่งขันทางการค้า นายมนัส ทานะมัย เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาด้านสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงาน กขค. เข้าเยี่ยมชมศูนย์ CSOC และศูนย์ AIOps Center

วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 ดร.ธนพัฒน์ มหาวีรวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบงานด้านการแข่งขันทางการค้า นายมนัส ทานะมัย เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาด้านสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงาน กขค. เข้าเยี่ยมชมศูนย์เฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security Operations Center หรือ CSOC) และศูนย์ Artificial Intelligence for IT Operations Center หรือ AIOps Center เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์ในองค์กร ณ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด (PTT Digital)