สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

TRADE COMPETITION COMMISSION OF THAILAND

กิจกรรม

 

สำนักงาน กขค. จัดบรรยายหัวข้อ หลักทั่วไปของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ให้แก่บริษัท ดันลอป ซิกซอน สปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้มอบหมายให้
ว่าที่ร้อยเอกณัฐพล พัวประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วม เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “หลักทั่วไปของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า” ให้แก่ พนักงานบริษัท ดันลอป ซิกซอน สปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด  ผ่านทางออนไลน์