กิจกรรม

 

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สำนักงาน กขค.) จัดงาน “กขค. : มิติใหม่แห่งการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม TCCT : THE NEW ERA OF FREE AND FAIR COMPETITION”

วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สำนักงาน กขค.) จัดงาน “กขค. : มิติใหม่แห่งการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม TCCT : THE NEW ERA OF FREE AND FAIR COMPETITION” เพื่อแสดงแนวนโยบายในการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า ของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) นำโดย นายไมตรี สุเทพากุล ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ รองประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า พร้อมด้วย คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ดร.ปัทมา เธียรวิศิษฏ์สกุล ดร.รักษเกชา แฉ่ฉาย พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ และ สำนักงาน กขค. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ วงศ์สินศิริกุล เลขาธิการฯ รองเลขาธิการฯ และบุคลากรสำนักงาน กขค. พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมจากสถาบันตุลาการ หน่วยงานกำกับดูแลรายสาขา สถาบันการศึกษา สมาคมเอกชนและผู้บริโภค และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม ซี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ซึ่งภายในงานมีการแสดงแนวนโยบายในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจในมิติต่าง ๆ โดยได้รับเกียรติจาก 
ดร.ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล กรรมการการแข่งขันทางการค้า บรรยายในหัวข้อ “ความสำคัญของการแข่งขันทางการค้า และปัจจัยท้าทายในการบังคับใช้กฎหมาย”
นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ รองประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า บรรยายในหัวข้อ “ทิศทางการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2566-2567”
และ ดร.รักษเกชา แฉ่ฉาย กรรมการการแข่งขันทางการค้า บรรยายในหัวข้อ “เปิดตัวระบบฝึกอบรมและเรียนรู้ด้านการแข่งขันทางการค้า TCCT e-Learning”


ติดต่อเรา

  • map
  • อาคารจอดรถ 5 ชั้น (BC) ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
    เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

  • สงวนลิขสิทธิ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
     Visits: 779956