กิจกรรม

 

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สำนักงาน กขค.) ได้รับเกียรติจาก บริษัท อาร์ แอนด์ ที เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็นสำนักงานกฎหมายระหว่างประเทศ ให้เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในประเด็นว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า

วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สำนักงาน กขค.) ได้รับเกียรติจาก บริษัท อาร์ แอนด์ ที เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็นสำนักงานกฎหมายระหว่างประเทศ ให้เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในประเด็นว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ทิศทางการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจ และทิศทางของกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทย ในงานประชุมระดับภูมิภาคครั้งที่ 10 ว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมระดับภูมิภาค รวม 7 ประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ของที่ปรึกษากฎหมายและผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้มอบหมายให้ฝ่ายเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับฝ่ายกิจการต่างประเทศร่วมดำเนินการ โดย ดร. อัครพล ฮวบเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นวิทยากรบรรยายในประเด็นตามข้างต้น


ติดต่อเรา

  • map
  • อาคารจอดรถ 5 ชั้น (BC) ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
    เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

  • สงวนลิขสิทธิ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
     Visits: 779957