กิจกรรม

 

เลขาธิการ กขค. เป็นผู้แทน สำนักงาน กขค. เข้ารับรางวัล Compliance Award

วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ วงศ์สินศิริกุล เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (เลขาธิการ กขค.) เป็นผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สำนักงาน กขค.) เข้ารับรางวัล Compliance Award ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ได้ดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐ เพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Government Platform for PDPA Compliance: GPPC) พร้อมด้วย นายธนพัฒน์ มหาวีรวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบงานด้านการแข่งขันทางการค้า และ บุคลากร สำนักงาน กขค. เข้าร่วมในกิจกรรมมอบรางวัลสำหรับหน่วยงานเป้าหมายภายใต้โครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ


ติดต่อเรา

  • map
  • อาคารจอดรถ 5 ชั้น (BC) ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
    เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

  • สงวนลิขสิทธิ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
     Visits: 779934