สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

TRADE COMPETITION COMMISSION OF THAILAND

กิจกรรม

 

สำนักงาน กขค. เผยแพร่ความรู้ในหัวข้อ “Compliance Training for Hitachi Group Companies in Thailand” ให้แก่ บริษัท ฮิตาชิ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สำนักงาน กขค.) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ วงศ์สินศิริกุล เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าให้แก่พนักงานฝ่ายกฎหมายและฝ่ายที่เกี่ยวข้องของบริษัท ฮิตาชิ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ โดยมีนายสมศักดิ์ กาญจนาคาร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท ฮิตาชิ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการบรรยายว่าได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกฎหมายการแข่งขันทางการค้าและต้องการส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมต่อการปฏิบัติทางการค้าและการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย รวมถึง Code of conduct  ของบริษัทฯ ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจัดโดย บริษัท ฮิตาชิ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินีพาร์ค