สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

TRADE COMPETITION COMMISSION OF THAILAND

กิจกรรม

 

ฝ่ายพัฒนาและประเมินงานสืบสวนสอบสวน สำนักงาน กขค. จัดฝึกอบรม “หลักสูตรฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์พิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 15 และ 18 มีนาคม พ.ศ. 2567 ฝ่ายพัฒนาและประเมินงานสืบสวนสอบสวน สำนักงาน กขค. จัดฝึกอบรม “หลักสูตรฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์พิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์” ณ ห้องประชุม 310 สำนักงาน กขค. โดยมีนายมนตรี กนกวารี รองเลขาธิการฯ ภารกิจด้านกฎหมาย เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากนางสาวอมรรัตน์ เล็กวิชัย นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และนางสาวดวงสมร ชูดีจันทร์ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ ส่วนตรวจ 3 กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน กขค. ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจวิเคราะห์และพิสูจน์พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ให้มีศักยภาพสูงขึ้น มีความชำนาญและประสบการณ์ใช้เครื่องมือและโปรแกรม “Magnet AXIOM” และ “Oxygen Detective” ในการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัลที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง และมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับข้อเสนอแนะมาตรฐานการจัดการอุปกรณ์ดิจิทัลในงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน