ปฏิทินกิจกรรม

 


ค้นหากิจกรรม
Facebook Live อบรม อบรม
26 กรกฎาคม 2565

งานสัมมนาสร้างการรับรู้แนวทางการพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่เป็นธรรมเกี่ยวกับการให้สินเชื่อการค้า (Credit term) ในพื้นที่ภาคตะวันออก

วันที่ :

26 กรกฎาคม 2565

เวลา :
00:00 - 23:00 น.
สถานที่ :

โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี

25 กรกฎาคม 2565

สัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง “ส่งเสริม สร้างสภาพการแข่งขัน อย่างเสรีและเป็นธรรม ในตลาดสินค้าบริโภค” กรณีศึกษา: ชาพร้อมดื่มบรรจุขวด อาหารปศุสัตว์ (หมู ไก่) น้ำผสมวิตามิน นมกล่องยูเอชที

วันที่ :

25 กรกฎาคม 2565

เวลา :
09:00 - 15:00 น.
สถานที่ :

โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

21 กุมภาพันธ์ 2565

การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแข่งขันทางการค้า APEC Competition Policy and Law Group (CPLG) ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ :

21 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา :
00:00 - 23:59 น.
สถานที่ :

โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

18 กุมภาพันธ์ 2565

การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแข่งขันทางการค้า APEC Competition Policy and Law Group (CPLG) ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ :

18 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา :
00:00 - 23:59 น.
สถานที่ :

โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

26 มกราคม 2565

Facebook Live "การปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมในธุรกิจแฟรนไชส์" ถือเป็น "ไกด์ไลน์แฟรนไชส์" ที่นักลงทุน คนซื้อแฟรนไชส์ และเจ้าของแฟรนไชส์ จะต้องรู้!! กับ นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์

วันที่ :

26 มกราคม 2565

เวลา :
00:00 - 23:45 น.
สถานที่ :

Facebook สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

18 มกราคม 2565

Facebook Live “รู้ลึกไกด์ไลน์ Credit Term เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจ SMEs” โดย นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์

วันที่ :

18 มกราคม 2565

เวลา :
00:00 - 23:59 น.
สถานที่ :

Facebook สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

ติดต่อเรา

  • map
  • อาคารจอดรถ 5 ชั้น (BC) ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
    เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

  • สงวนลิขสิทธิ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
     Visits: 210717